Historie TJ Sokola Telč

Samostatná jednota Sokola Telč byla ustanovena 25. 10. 1890 a vnikla odtržením od spolku Sokol – hasič. V roce 1900 bylo zvoleno družstvo pro výstavbu tělocvičny. Peníze se získávaly sbírkami, pořádáním tanečních i jiných zábav, předváděním divadelních her, ale sokolovnu se podařilo postavit až po I. světové válce. Stavba byla zahájena v roce 1922 a cvičit se v ní začalo roku 1924. Dne 25. května 1924 se konala velká tělocvičná akademie na počest 75 let bratra Dr. Emanuela Krupičky, spolupracovníka Dr. Tyrše a spoluzakladatele Sokola Telč.
V roce 1957 reorganizací tělovýchovy byl Sokol Telč zrušen.
Dne 28. června 1991 byla na ustanovující schůzi znovu obnovena Tělocvičná jednota Sokol Telč a ustanoven výbor pod vedením starostky sestry Marie Pospíchalové. Dne 23. prosince 1991 „Dohodou o navrácení majetkových práv“, nám byl vrácen majetek, který byl zatím ponechán k užívání SK Telč. V roce 2000, kdy ČOS Praha odkoupila sportovní halu a naše organizace byla pověřena správcovstvím, jsme převzali i sokolovnu. V součastné době je budova sokolovny pronajímána společnosti Armagedon, s.r.o. za účelem provozování restaurační a kulturní činnosti. Sportovní hala slouží výlučně pro sportovní činnosti.