Úvodní stránka


VÍTÁME VÁS NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TJ SOKOL TELČ


Jsme Tělocvičná jednota spadající do župy plk. Švece, která je začleněna do České obce sokolské. Župu plk. Švece tvoří 49 jednot převážně z kraje Vysočina.

Naše jednota vznikla v roce 1872 po povolení CK hejtmanstvím v Dačicích zprvu jako spolek „Tělocvičná a hasičská jednota Sokol-hasič“. Je tedy bezesporu jedním z nejstarších tělocvičných spolků v Čechách i na Moravě. Na rozvoji tělovýchovy v Telči se podílely významné osobnosti – Dr. Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola, jeho blízký spolupracovník MUDr. Emanuel Krupička, který zavedl na reálce neobvyklou věc – koupání a plavání v rybnících, a tehdejší ředitel reálky Jan Mládek.
26. října 1890 se splnilo přání Sokolů a vznikla samostatná jednota „Tělocvičná jednota Sokol v Telči“. Dalším mezníkem se stala stavba sokolovny v letech 1922-24 s monumentálním sgrafitem A. Slavíčka. V roce 1990 došlo ke znovuobnovení Sokola.

Sídlíme v překrásném renesančním městě Telč, které je památkou UNESCO. Zde najdete nejen renesanční náměstí a zámek, ale můžete se projít kolem rybníků, zajezdit si na loďkách, vydat se kolech po cyklostezkách, projet Lipky až ke Karlu, navštívit hrad Roštejn, využít široké nabídky kulturních a sportovních akcí a to nejen v létě, ale i v zimě.

Najdete nás zde.