Revitalizace sportovního areálu v ulici Tyršova je ukončena

S podporou dotace z Národní sportovní agentury došlo v letošním roce ke komplexní revitalizaci sportovního areálu v ulici Tyršova. Investorem akce byla Tělocvičná jednota Sokol Telč. Akce od počátku probíhala v úzké spolupráci s Městem Telč (od podání žádosti až po samotnou realizaci).

Projekt řešil náhradu starého škvárového atletického oválu za moderní tartanový povrch, systém zavlažování fotbalového hřiště, vybudování tréninkového víceúčelového hřiště za fotbalovou brankou, obnovu stávajícího atletického sektoru pro skok daleký a vrh koulí a rekonstrukci kamenných tribun.

Celkové náklady projektu činily 18 066 447,00 Kč. Celková výše dotace z Národní sportovní agentury činila 12 319 171 Kč. Zbylé náklady byly financovány z rozpočtu Města Telče.