Sportovní angličtina

T. J. Sokol Telč vás zve na výuku angličtiny pro děti od 4 do 6 let. Lekce probíhají hravou formou za použití prožitkových metod práce.